جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: دلالت حدیث نزول سوره دهر
حديث نزول سوره دهر و لجاجتى ديگر از ابن تيميه
روشن شد كه آن چه عالمان اهل سنّت گفته اند جز لجاجت در برابر پذيرش حق نيست; زيرا اين سوره همان گونه كه گذشت، مدنى است و نه مكّى. از سوى ديگر ـ حتّى با فرض پذيرش اشكال وارد شده به اشعار موجود در اين روايت ـ بايد گفت: اساس استدلال ما بر محور خود حديث است، نه اشعارى كه در يكى از نقل ها آمده است،... .
گويى ابن تيميه مى دانست كه آن چه ذكر كرده براى رد كردن اين حديث كافى نيست. از اين رو ناگزير به دروغ گويى شده و وجود زنى به نام فضّه به عنوان خادمه اهل بيت عليهم السلام را تكذيب كرده تا دليلى بر كذب اصل حديث باشد!
او مى گويد: «على و فاطمه عليهما السلام خدمتكارى به اسم فضّه نداشتند، بلكه هيچ يك از نزديكان رسول اكرم صلى الله عليه وآله چنين خدمتكارى نداشتند. در مدينه كنيزى به نام فضّه نمى شناسيم و هيچ يك از اهل علمى كه ريز و درشت احوال اهالى مدينه را بيان كرده اند، از وجود خدمتكارى به نام فضّه سخن نگفته اند. اين فضّه به «ابن عقب» مى ماند كه درباره او گفته اند: او معلّم حسن و حسين بود و به او سيبى داده شده كه در آن علم حوادث آينده وجود داشت و از اين گونه دروغ ها كه تنها نزد نادانان رواج دارد... و داستان فضّه نيز اين گونه است...».1


1 . منهاج السنة: 7 / 182 ـ 183، چاپ جديد.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com