جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به واژه «صحبت»
1 . همه صحابى كافرند
گروهى به نام «كامليه» و كسانى كه در غلوّ، هم فكر و هم سو با آنان هستند معتقدند كه همه صحابه كافر هستند.1
روشن است كه اين ديدگاه ارزشِ بررسى و نقد ندارد و بحث از گويندگان اين ديدگاه و دليل هاى آن ها و ردّ آن ادله، هيچ سودى ندارد.


1 . اللباب في تهذيب الأنساب: 3 / 78. اين ديدگاه را سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى رحمه اللّه در اجوبة المسائل جار اللّه: 15 نيز آورده است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com