جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
فضايل ناهمگون
دوازدهمين حديث در فضايل و ترتيب خلفا را ترمذى نقل كرده است وى از على عليه السلام اين گونه نقل كرده كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
خداوند ابوبكر را رحمت كند، دخترش را به عقد من درآورد، مرا به مركز هجرت (مدينه) رهنمون شد و بلال را با ثروت خود آزاد كرد. هيچ ثروتى به اندازه ثروت ابوبكر در راه اسلام، براى من سودمند نبوده است.
خداوند عمر را رحمت كند كه حق را مى گويد گرچه تلخ باشد. حق او را ترك گفت، اما دوست ديگرى براى خود نيافت.
خداوند عثمان را رحمت كند كه فرشتگان از او شرم دارند. او «جيش العسره»1 را تجهيز كرد و مسجد ما را آن قدر گسترش داد كه ظرفيت همه ما را داشته باشد.
خداوند، على را رحمت كند. خدايا! هر جا كه رود حق را با او همراه گردان.2
جلال الدين سيوطى اين حديث را از ترمذى نقل كرده و آن را صحيح دانسته است.3


1 . ارتش اعزامى به تبوك را «جيش العسره» مى نامند، چرا كه اعزام اين ارتش در دوران قحطى، خشك سالى و كمبود ارزاق روى داد.
2 . سنن ترمذى: 5 / 297، حديث 3798.
3 . الجامع الصّغير: 2 / 9، حديث 4412، حرف راء.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com