جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
ابواسامه
گفتنى است كه بخارى اين روايت را از ابواسامه (همان حمّاد بن اسامه) به نقل از عثمان بن غياث ذكر كرده است.
اين راوى نيز مورد خدشه واقع شده است. ازدى به نقل از معيطى مى گويد: ابواسامه بسيار تدليس مى كرد، اما بعدها اين كار را ترك نمود.
ابن سعد درباره ابواسامه مى گويد: وى تدليس مى كند و تدليس او روشن است.
در مورد اسامه، از سفيان ثورى اين گونه نقل شده است:
من در شگفتم كه چگونه احاديث ابواسامه، جايز شمرده مى شود و حال آن كه حال او معلوم بود و در سرقت احاديثِ خوب، بر همه پيشى مى گرفت.
آجرى از ابوداوود نقل مى كند كه وكيع گفت: ابواسامه كتاب هايش را زير زمين پنهان كرده بود، از اين رو من او را از عاريه گرفتن كتاب باز داشتم.1


1 . ميزان الاعتدال: 2 / 357، تهذيب التهذيب: 3 / 4.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com