جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
شريك بن ابى نمر
يكى از راويان اين سند، شريك بن ابى نمر است، گرچه ابن معين درباره شريك گفته: روايات او قابل قبول است؛ اما ديگر راوى شناسان اهل سنّت او را نپذيرفته اند.
براى نمونه در مورد ديگرى ابن معين و نسائى گفته اند: شريك از نظر نقل حديث قوى نيست.
ابن عدى مى گويد: اگر راوى مورد اعتمادى از او روايت كند، او نيز مورد اعتماد خواهد بود.
يحيى بن سعيد كه يكى از راويان حديث است از او روايت نقل نمى كرد.
ساجى درباره او مى گويد: شريك قَدَرى مذهب بوده است.
ابن حزم او را به خاطر نقل حديث معراج، ضعيف شمرده است.
ذهبى بعد از نقل حديث اين گونه اظهار نظر كرده: اين حديث از عجايب صحيح بخارى است.1


1 .ميزان الاعتدال: 3 / 372، تهذيب التهذيب: 4 / 308

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com