جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: ویژگی های امام و خلیفه از دیدگاه اهل سنت
شجاعت ابوبكر
يكى از ويژگى ها و صفات معتبر در خليفه و امام شجاعت است. اينك اين صفت را درباره ابوبكر در دو مقطع تاريخى بررسى مى كنيم:
1 . زمان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله.
2 . بعد از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله.
ترديدى نيست ابوبكر بعد از رحلت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در هيچ جنگى شركت نكرد و هيچ گاه شمشيرى در راه خدا به دست نگرفت و در هيچ واقعه اى نبوده تا حضور او در آن و حملاتش نشان گر شجاعت او باشد.
ابوبكر در زمان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله جوان تر بوده، طبيعى است كه بايد نيرو و نشاط بيشترى داشت; در عين حال ما جايگاه او را در تمام موارد از كتاب هاى اهل سنّت بررسى كرديم و نه تنها هيچ گونه بروزاتى كه حاكى از شجاعت او باشد به دست نيامد; بلكه امورى در مواقف حسّاس از او سر زده كه اسباب شرمندگى و انكسار خود و پيروانش را فراهم آورده است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com