جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) نگاهی به حدیث سد الابواب

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: وارونه كردن «حديث سدّ الأبواب»
وارونه كردن اين حديث

روشن شد كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله حديث سدّ الأبواب را درباره حضرت على عليه السلام بيان فرموده و اين حديث به تواتر نقل شده است; ولى برخى معاندان، چون نتوانستند اصل حديث را انكار كنند; از اين رو نسبتِ آن را از «على» به «ابوبكر» تغيير دادند و در اين راستا «حديث الخوخة» (حديث دريچه) را جعل كردند; يعنى هم، نام على عليه السلام را تغيير دادند و هم كلمه «در» را با «دريچه» تعويض كردند. اين حديث وارونه را بُخارى، مسلم، تِرمذى، احمد بن حنبل و ديگر عالمان از متقدّمين و متأخّرين نقل كرده اند.
البته اصل روايت همان است كه در دو كتاب صحيح بُخارى و مسلم آمده است. بديهى است وقتى اين حديث وارونه را در اين دو كتاب بررسى كنيم و به واقع مطلب برسيم، از بررسى آن در ديگر منابع بى نياز خواهيم شد; گرچه در ضمن بررسى به ديگر كتاب ها نيز خواهيم پرداخت.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com