جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: دیدگاه علمای بزرگ اهل سنّت پیرامون سند حدیث اقتدا
نگاهى به شرح حال ابن عَدى
حافظ ابواحمد ابن عَدى، از بزرگان پيشوايان جرح و تعديل در بين اهل سنّت است. سَمعانى در شرح حال ابن عَدى مى نويسد:
او حافظ دوران خود بود و براى كسب علم و دانش، به اسكندريّه و سمرقند بار سفر بست و بدين منظور به شهرهاى مختلف وارد شد و محضر اساتيدى را درك كرد... وى حافظى با اتقان بود كه در عصر خود نظيرى نداشت... .
حمزة بن يوسف سهمى در اين زمينه مى گويد: از دارقُطْنى خواستم كتابى در ضعفاء محدّثان بنگارد.
گفت: آيا كتاب ابن عَدى را ندارى؟
گفتم: آرى.
گفت: همان كافى است، چيزى بر آن نمى توان افزود(1).
شرح حال حافظ ابو احمد ابن عَدى در كتاب هاى متعدّدى آمده است(2).

(1) الانساب: 2 / 41.
(2) ر.ك تذكرة الحفّاظ: 3 / 161، شذرات الذّهب: 3 / 51، مرآة الجنان: 2 / 381 و منابع ديگر.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com