جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: دقّت ها و تأمّلاتی در اسناد حدیث اقتدا
روايت جدّه عبداللّه بن ابى هذيل
راوى ديگرى كه به نقل حديث اقتدا به شيخين پرداخته، جدّه عبداللّه بن ابى هذيل است. روايت او را ابن حزم اين گونه نقل مى كند:
احمد بن محمّد بن جسور، از احمد بن فضل دينورى، از محمّد بن جرير، از عبدالرحمان بن اسود طفاوى، از محمّد بن كثير ملاّئى، از مفضّل ضبّى، از ضرار بن مرّه، از عبداللّه بن ابى هذيل عنزى نقل مى كند كه جدّه اش مى گويد كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به آن دو نفر; يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ابن اُمّ عبد تمسّك كنيد»(1).

(1 و 2) الاحكام في اصول الاحكام: 6 / 809 .

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com