جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: دقّت ها و تأمّلاتی در اسناد حدیث اقتدا
روايت ابى الدّرداء
يكى ديگر از راويان حديث اقتدا، ابى الدّرداء است. ابن حجر مكّى اين روايت را از طبرانى اين گونه نقل مى كند:
حديث هفتاد و دوم: طبرانى از ابى الدّرداء نقل مى كند كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; زيرا آن دو ريسمانى الهى هستند كه به سمت اهل زمين كشيده شده اند. هر كس به آن دو چنگ زند، در واقع به دستگيره محكمى تمسّك كرده است كه گسستن براى آن نيست»(1).

(1) الصواعق المحرقه: 77.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com