تحت بخش: نکاح و احکامشنکاح و احکامش

برخی از کتب اخلاقی طلاب را از ازدواج زود هنگام و قبل از رسیدن به مراحل بالای علمی به شدت منع کرده و آن را از موانع تحصیل عنوان کرده اند، بفرمائید در صورتی که شخص نیاز داشته باشد یا در صورت عدم ازدواج به گناه بیفتد، وظیفه چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
ازدواج کند و ملتزم به تحصیل باشد.
7508
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله