تحت بخش: نکاح و احکامشنکاح و احکامش

جماع در ایام قمر در عقرب به چه علت جایز نیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
مکروه است چون آثار بدی بر جنین دارد، و با عدم انعقاد نطفه نیز کراهت مرتفع نمی شود.
7769
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله