تحت بخش: فرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاءفرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاء

آیا از فرزندان ائمه کسی گمراه شد و به مخالفت با امام زمان پرداخت؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به نحو موجبه جزئیّه نقل شده است.
8821
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله