تحت بخش: راویان حدیثراویان حدیث

بسمه تعالی
سلا م علیکم
آیا روایات خالد بن سدیر مورد قبول است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
خیر.
7585
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله