تحت بخش: راویان حدیثراویان حدیث

آیا احادیث محمد بن عیسی مورد قبول است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی.
7534
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله