تحت بخش: راویان حدیثراویان حدیث

سلام علیکم
آیا عبدالرحمن بن حجاج کیسانی است و روایات او قبول نمیشود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این شخص ثقه است.
7533
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله