تحت بخش: زنان پیامبر (صلی الله علیه وآله)زنان پیامبر (صلی الله علیه وآله)

چرا پیامبر صلی الله علیه و آله با علم به پلیدی افرادی مانند عایشه و حفصه و... با آنها ازدواج کرد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اوّلاً: فعل معصوم مطابق مصلحت و حکمت است.
ثانیاً: اگر در روایتی آن حکمت و مصلحت ذکر شده باشد به آن رجوع می کنیم، و اگر چنین روایتی نباشد از روی ادلّه و قرائن چیزهایی حدس زده می شود امّا هیچکدام حجّت نیست.
ثالثاً: ازدواج حضرت با آنان از همین قبیل است که عرض شد.
موفق باشید
6981
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله