تحت بخش: کتابها و مؤلفینکتابها و مؤلفین

اخلاق الحسینیة اثر البیاتی چقدر صحت دارد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
ظاهراً کتاب خوبی است.
9476
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله