تحت بخش: اصول فقهاصول فقه

با سلام ، به آیت الله میلانی ،
در تشکیک بین اینکه امری که حکم است یا حق ، به نظر حضرتعالی کدام مقدم است ؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
آنچه قابل اسقاط است حق است، و حکم قابل اسقاط نیست.
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله