تحت بخش: توحیدتوحید

سلام علیکم و رحمه الله
منظور از معرفت فطری که در روایات وارد شده چیست ؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
همانستکه به شخص زندیق فرمودند که اگر کشتی در معرض غرق قرار گرفت دلت به کجا رفت؟ در اصول کافی.
9094
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله