اقرار به منحصر بودن اين سخن از ابوبكر

بخش دوم: نقد و بررسى حديث انحصارى
اقرار به منحصر بودن اين سخن از ابوبكر
در اين بخش نظر نويسنده نامه را به اين نكته معطوف مى داريم كه حديث «لا نورث» تنها از سوى ابوبكر نقل شده است و نه هيچ صحابى ديگر:
فقط ابوبكر گفته است كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله فرمود:
إنّا معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة.
ما پيامبران ارث نمى گذاريم و آن چه از ما مى ماند صدقه است.
و تنها بودن ابوبكر را در نسبت دادن اين كلام به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حافظان و محدّثان بزرگ اهل سنّت تصريح نموده اند، كسانى مانند:
ابو القاسم بغوى (متوفاى 317)، ابوبكر شافعى (متوفاى 354)، ابن عساكر (متوفاى 571)، جلال الدين سيوطى (متوفاى 911)، ابن حجر مكى (متوفاى 973) و متقى هندى (متوفاى 675).

فدک در فراز و نشیب تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=9&mid=48&pgid=334