نقد و بررسى دليل سوم

نقد و بررسى دليل سوم
سومين دليل حديثى است كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به ابى الدرداء فرمود: «آفتاب بعد از پيامبران و رسولان بر هيچ مردى بهتر از ابوبكر طلوع و غروب نكرده است».
اين حديث نزد اهل سنّت به شدّت ضعيف است. طبرانى آن را در اوسط با سندى روايت كرده است كه هيثمى درباره آن مى گويد: در سند حديث، اسماعيل بن يحيى تيمى است و او مردى دروغگوست.
هيثمى همين حديث را در مجمع الزوائد با سند ديگرى از طبرانى روايت كرده و مى گويد: يكى از راويان اين حديث بقيّة بن الوليد است و او مردى ضعيف و حيله گر است(1).
از اين رو، اين حديث در نزد علماى علم رجال اعتبار و ارزشى ندارد.

(1) مجمع الزوائد: 9 / 44.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=38&pgid=272