دليل هشتم

دليل هشتم
هشتمين دليل سخنى است كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله درباره دوستى با ابوبكر بيان كرده، آن جا كه فرمود:
«لو كنت متّخذاً خليلاً دون ربّي لاتّخذت أبوبكر خليلاً»(1).
«اگر بعد از پروردگارم دوستى براى خود برمى گزيدم، البتّه ابوبكر را به عنوان دوست برمى گزيدم».

(1) مسند احمد: 1 / 412، 432، 439 و 4 / 4 و 5 ، صحيح بُخارى: 4 / 191، صحيح مسلم: 7 / 108 و 109.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=37&pgid=266