دليل هفتم

دليل هفتم
هفتمين دليل سخنى است كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله در مورد شيخين بيان نمود، آن جا كه فرمود:
«خير اُمّتي ابوبكر ثمّ عمر»(1).
«بهترين امّت من، ابوبكر و پس از او عمر مى باشند».
اين حديثى است كه اهل سنّت در كتاب هايشان آن را روايت كرده اند.

(1) تاريخ مدينة دمشق: 30 / 376.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=37&pgid=265