دليل ششم

دليل ششم
ششمين دليل رفتارى است كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله درباره ابوبكر انجام داد. آن حضرت در نماز جماعت ـ كه بهترين عبادت هاست ـ ابوبكر را مقدّم فرمود، از اين رو ابوبكر در زمان بيمارى پيامبر صلى اللّه عليه وآله در محراب آن حضرت با مردم نماز خواند و نمازى كه ابوبكر در آن شرايط خواند ـ بنا بر آن چه روايت كرده اند ـ به دستور پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله بود.
پس اگر كسى در جايگاه پيامبر صلى اللّه عليه وآله نماز بخواند و به امر ايشان امام جماعت مسلمانان شود، صلاحيّت دارد كه بعد از پيامبر صلى اللّه عليه وآله نيز امام و پيشواى مسلمانان باشد.

خلافت ابو بکر در ترازوی نقد تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=7&mid=37&pgid=264