6. حذف نام فاطمه علیها السلام و افزودن نام های ابوبکر با پسرش، عمر با پسرش و عثمان با پسرش

6 . حذف نام فاطمه عليها السلام و افزودن نام هاى ابوبكر با پسرش، عمر با پسرش و عثمان با پسرش
اين نوع تحريف را فقط در روايت ابن عساكر در بخش شرح حال عثمان در كتاب تاريخ مدينة دمشق يافتيم.
ابن عساكر در اين باره چنين نقل مى كند:
ابوعبدالله محمد بن ابراهيم، از ابوالفضل بن كريدى، از ابوالحسن عتيقى، از ابوالحسن دارقطنى، از ابوالحسين احمد بن قاج، از محمد بن جرير طبرى، از سعيد بن عنبسه رازى، از هيثم بن عدى، از جعفر بن محمد، از پدرش اين گونه نقل مى كند:
هنگامى كه آيه (تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ) نازل شد، پيامبر با ابوبكر و پسرش، عمر و پسرش، عثمان و پسرش و على و پسرش براى مباهله آمدند.1
اين روايت را جلال الدين سيوطى، شوكانى، آلوسى و مراغى نيز به نقل از ابن عساكر آورده اند و در برابر اين روايت سكوت كرده اند!!2
البته فقط آلوسى به سخن آمده و مى گويد: اين روايت بر خلاف روايتى است كه ديگران نقل كرده اند.


1 . تاريخ مدينة دمشق ـ شرح حال عثمان بن عفان ـ : 168 ـ 169.
2 . الدر المنثور: 2/40، فتح القدير: 1/348، روح المعانى: 3/190، تفسير مراغى: 4/175.

نگاهی به تفسیر آیه مباهله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=44&mid=218&pgid=2645