ابن جوزی و حدیث مباهله

ابن جوزى و حديث مباهله
ابن جوزى درباره اين ماجرا چنين مى گويد:
در سال دهم هجرى عاقب و سيّد از مردم نجران به نزد پيامبر خدا صلى الله عليه وآله آمدند و آن حضرت صلح نامه اى را براى ايشان تنظيم كرد.1


1 . المنتظم فى تاريخ الامم: 4 / 3 حوادث سال دهم هجرى.

نگاهی به تفسیر آیه مباهله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=44&mid=218&pgid=2640