روز مباهله و نگاهی به اعمال مستحبی آن

روز مباهله و نگاهى به اعمال مستحبى آن
خداوند متعال، در روز مباهله، حقانيت نبوّت پيامبر خود را براى مسيحيان آشكار كرد و جهانيان را با مقام و منزلت على و اهل بيت عليهم السلام آشنا نمود.
از همين رو اين روز، از بزرگ ترين اعياد اسلامى و سرور انگيزترين روزهاى مؤمنان به شمار مى رود و بر هر مسلمان واجب است تا آن جا كه مى تواند شكر اين نعمت را به جا آورد... .
به همين مناسبت اين روز; يعنى بيست و چهارم ذى حجّه كه از روزهاى شادى شيعه به شمار مى رود،1 اعمال و مستحباتى چون غسل، روزه، نماز، دعا و... در كتاب هاى نگاشته شده در اين باره، وارد شده است.2


1 . مسار الشيعه، شيخ مفيد: 41.
2 . مصباح المتهجد: 758 ـ 767، الاقبال: 515.

نگاهی به تفسیر آیه مباهله تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=44&mid=217&pgid=2631