معنای «ولی» در آیه بر اساس روایات نبوی

معناى «ولى» در آيه براساس روايات نبوى
بر اساس قاعده مسلّم نزد مسلمانان، سنّت مفسّر و مبين قرآن است و براى رفع اجمال از مجملات، تعيين مقيدات در مطلقات و يافتن مخصّصات در عموماتِ قرآن كريم، بايد به روايات معتبر مراجعه شود; از اين رو به برخى از اين روايت ها به طور اختصار اشاره مى كنيم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=216&pgid=2592