معنای «لن تضلوا»

معنای «لن تضلوا»
«لن تضلوا» نفى گمراهىِ ابدى است، يعنى با پيروى، تمسك كردن و پناهنده شدن به ثقلين و عمل به دستورات آن دو، هيچ گاه گمراهى پديد نمى آيد و اين بدان معناست كه رفتار و گفتار اهل بيت عليهم السلام همواره در راستاى هدايت و مخالف ضلالت است و كسى كه همواره در خلاف مسير گمراهى گام بردارد، به يقين معصوم است، چرا كه اگر اهل بيت معصوم نباشند ممكن است خود دچار گمراهى شوند و پيروان خويش را نيز به ورطه گمراهى بكشانند. بدين روى رسول خدا صلى الله عليه وآله با نفى اين احتمال، عصمت اهل بيت عليهم السلام را بيان و ثابت كرده است.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد دوّم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=43&mid=212&pgid=2510