پاسخ به دیدگاه دهلوی

پاسخ به ديدگاه دهلوى
آن چه ذكر كرديم خلاصه اى از مهم ترين سخنان دهلوى بود. او ابتدا بر سخنان عكرمه تكيه مى كند. اما سپس دست از اين ديدگاه برمى دارد و آيه را شامل اهل بيت و همسران پيامبر صلى الله عليه وآله قرار مى دهد كه بطلان هر دو نظر براى شما حق جويان آشكار شد.
از سوى ديگر، بيان شد كه «اراده» در اين آيه، اراده تكوينى است نه تشريعى و نمى توان با استناد به عدم عصمت صحابه حاضر در بدر نيز اين معنا را باطل كرد. زيرا «اراده» در دو آيه مذكور تشريعى است و قياس او نادرست است.
از اين گذشته، هيچ كس سخنى درباره عصمت هيچ يك از اهل بدر يا صحابه نگفته است. بنابراين ادّعاى او، به هم زدن اجماع قطعى است. اما درباره «اهل بيت» چنين نيست. زيرا رسول الله صلى الله عليه وآله يكى از آن هاست و آن حضرت به اجماع مسلمانان، معصوم است و ساير اهل بيت نيز با توجه به آيه و حديث ثقلين و... معصوم هستند.
هم چنين سخن اخير او درباره مضمون آيه در خصوص امامت حضرت على عليه السلام بعد از عثمان، از چند جهت باطل است. از جمله اين كه: اين برداشت مشروط به درستى امامت سه خليفه آنان است كه اين خود اول كلام است و مورد پذيرش ما نيست.
والحمد لله ربّ العالمين،
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=206&pgid=2170