افضلیت حسنین علیهما السلام

افضليت حسنين عليهما السلام
سوم آن كه حسن و حسين عليهما السلام از مصاديق «اهل بيت» در اين آيه مباركه هستند. همان دليلى كه سهيلى و ديگران براى افضيلت حضرت زهرا عليها السلام اقامه كرده اند، براى افضيلت حسن و حسين عليهما السلام نيز اقامه مى شود.
البته علاوه بر اين، دلايل ديگرى بر افضل بودن اين دو نواده رسول خدا صلى الله عليه وآله وجود دارد، مانند «آيه تطهير» و «حديث ثقلين» كه هر دو بر «عصمت» دلالت مى كنند و شكى نيست كه معصوم از ديگران افضل است.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=206&pgid=2162