آیاتی درباره ابو بکر

آياتى درباره ابوبكر
ابن تيميّه در جاى ديگرى مى گويد: «خداوند درباره ابوبكر مى فرمايد...».
نتيجه سخن او اين است كه آيه تطهير، بيشترين مطلبى را كه مى رساند اين است كه در حق اهل بيت «دعا» شده و نه در آيه و نه حديث يادشده، اشاره اى به «استجابت» دعا نيست و اين دعا ممكن است مستجاب شود و امكان دارد مستجاب نشود. اما آن چه در شأن «ابوبكر» آمده «خبر دادن از يك واقعيت موجود است كه حاصل شده» در نتيجه او از «اهل بيت» برتر است!!

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=206&pgid=2160