نادرستی سخنان ابن تیمیّه

نادرستى سخنان ابن تيميّه
آن چه گذشت متن سخن ابن تيميّه بود كه در آن نكات زير مشاهده مى شود:
1 . اعتراف به درستى اين حديث كه دلالت بر نزول اين آيه درباره اهل كساء و نه شخص ديگرى، دارد.
2 . اعتراف به اين كه غير از على، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام مشمول اين آيه نيستند.
بنابراين، بايد پرسيد: سخن عكرمه، سياق آيه و عقيده ابن كثير چه شد؟!
ابن تيميّه پس از ردّ ديدگاه عكرمه و ديگران، و اعتراف به اختصاص آيه مباركه به عترت پيامبر صلى الله عليه وآله، در رد استدلال علامه حلى رحمه الله اين آيه مباركه، به شكلى استدلال مى كند كه بطلان آن به طور كامل آشكار است.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=206&pgid=2157