دلالت های احادیث آیه تطهیر

دلالت هاى احاديث آيه تطهير
احاديث نقل شده در صحيح ها، مسندها و كتاب هاى حديثى با سندهاى صحيح و بسيار زياد، دو نكته را آشكار مى نمايند:

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=203&pgid=2141