حدیث کساء در صحاح شش گانه و دیگر منابع حدیثی اهل سنت

حديث كساء در صحاح شش گانه و ديگر منابع حديثى اهل سنّت
همان طور كه گذشت حديث شريف كساء در كتاب هاى صحيح شش گانه، مسندها و ديگر منابع حديثى نقل شده است.
اكنون گزيده اى از متن هاى مختلف اين حديث را كه در كتاب هاى روايى نقل شده، با ذكر سند بازگو مى كنيم.
البته آن چه نقل مى كنيم فقط پاره اى از روايات است، چرا كه ما همه آن چه را در مسند احمد يا المستدرك على الصحيحين و يا كتاب هاى ديگر آمده است ذكر نكرده ايم، حتى از تفسير طبرى كه اين حديث را از چهارده طريق نقل كرده است و هم چنين از بسيارى از منابع معتبر تفسيرى، حديثى و كتاب هاى مربوط به زندگينامه صحابه و... حديثى نياورده ايم.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=203&pgid=2133