پیامبر خدا و تعیین مصداق "اهل بیت"

بخش يكم
اهل بيت چه كسانى هستند؟

پيامبر خدا و تعيين مصداق «اهل البيت»
طبق رواياتى پيامبر خدا صلى الله عليه وآله هم از نظر قولى و هم از نظر عملى اهل بيت عليهم السلام را تعيين فرمودند.
در اين بخش به بيان نام گروهى از صحابه كه «حديث كساء» را روايت كرده اند مى پردازيم؛ حديثى كه به صراحت بيان مى كند اين آيه فقط درباره رسول اكرم و اهل بيت پاك و مطهر ايشان عليهم الصلاة والسلام نازل شده است.
آن گاه نامدارترين راويان آن را كه از پيشوايان اهل سنّت و حافظان حديث هستند، بر اساس ترتيب زمانى مى آوريم و در ادامه تعدادى از احاديث كتاب هاى معتبر از كسانى كه اين روايت را صحيح دانسته اند، نام مى بريم و سخن را با بيان دو نكته در معنا و مفهوم حديث شريف به پايان خواهيم برد.

نگاهی به آیه تطهیر تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=40&mid=203&pgid=2130