تحلیل کلام ابن روزبهان

تحليل كلام ابن روزبهان
اين مسأله نشان مى دهد كه ابن روزبهان مدّعى مكّى بودن سوره يا جعلى بودن حديث نيست; بلكه تنها از زاويه مذكور، در مورد اين حديث، تشكيك مى كند. اگر مجالى براى گفتن چنين سخنى در مقابله با استدلال شيعه اماميه بود، بى شك معاصران و متأخرين كه كارى جز نشخوار و تكرار ندارند، آن را بيان مى كردند(!!)
البته اين تشكيك به راحتى، قابل دفاع، نقض و ردّ است و براى پاسخ دادن به آن، آن چه را كه در قسمت فوايد بيان كرديم، كافى است.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=183&pgid=1889