نگاهی به شرح حال محمّد بن کثیر

نگاهى به شرح حال محمّد بن كثير
راوى ديگر اين حديث محمّد بن كثير كوفى است. او نيز شرايطى همانند اصبغ دارد. احمد بن حنبل درباره او مى گويد: «ما احاديث او را سوزانديم»(!)
يحيى بن معين، همو كه ابن جوزى كلام او را درباره زير سؤال بردن اصبغ، نقل كرده درباره محمّد بن كثير مى گويد:
«او شيعه اى بود كه ايرادى در او وجود نداشت ومن روايات او را از زبان خودش شنيدم».1
بنابراين، محمّد بن كثير فرد مورد اطمينانى بوده است، اما ـ طبق اظهارات علماى اهل سنّت ـ شيعه بودنش اين مسأله را براى احمد، توجيه پذير مى كند كه حديث او را بسوزاند!
بله راهى جز متروك واقع شدن احاديث او وجود نداشت!! چرا كه او از اعمش، از عدى بن ثابت، از زرّ، از عبدالله بن مسعود، از على عليه السلام اين گونه روايت كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
من لم يقل علي خير الناس فقد كفر;2
هر كس نگويد كه على بهترين مردم است، به راستى كه كفر ورزيده است.


1 . الجرح و التعديل: 8 / 68، تاريخ بغداد: 3 / 191، و كتاب هاى ديگر.
2 . تاريخ بغداد: 3 / 192.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=183&pgid=1885