بررسی راویان این سند

بررسى راويان اين سند
بنابر آن چه گذشت، راويانِ حديث در سند مذكور، حافظان و محدّثان بزرگ هستند و عبدالله حميدى در زمره مشهورترين آن ها قرار دارد. اينك نگاهى كوتاه به شرح حال عبدالله حميدى داريم.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=183&pgid=1880