حدیث نزول سوره دهر و دیدگاه ابن جوزی

حديث نزول سوره دهر و ديدگاه ابن جوزى
ابن حجر عسقلانى در ادامه مى گويد:
«ابن جوزى اين حديث را در الموضوعات روايت كرده است... سپس مى گويد: در جعلى بودن اين حديث شك نداريم».

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=183&pgid=1878