7. حبّان بن علی

7 . حِبّان بن على
علماى رجالى درباره حِبّان بن على، متوفاى 171 چنين اظهار نظر كرده اند:
حبّان از رجال ابن ماجه بود.
ابن خراش مى نويسد: يحيى بن معين مى گويد: حبّان بن على و مندل بن على بسيار راست گو بودند.
ابوبكر بن ابوخيثمه، از سليمان بن ابوشيخ، از حجر بن عبدالجبّار بن وائل بن حجر چنين نقل كرده:
فقيهى بهتر از حبّان بن على در كوفه نديده ام.
عبدالله بن احمد از پدرش نقل مى كند كه «حديث حبّان از حديث مندل صحيح تر است».
خطيب مى گويد: وى، فردى صالح و متديّن بود.
عجلى مى گويد: او بسيار راست گو بود.
ابن حبّان او را در كتاب الثقات ذكر كرده است.
ذهبى پس از ذكر سخنان علمايى كه او را ضعيف دانسته اند مى گويد: «اما من مى گويم: احاديث او متروك نگشت».1


1 . تهذيب الكمال: 5 / 339، تاريخ بغداد: 8 / 255، ميزان الاعتدال: 1 / 449.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1871