5. حبری

5 . حبرى
ديدگاه علما درباره حبرى، متوفاى 286 هجرى چنين است:
حاكم نيشابورى و ذهبى او را مورد اعتماد مى دانستند و بالاتر اين كه در ميان اسناد احاديثى كه آن دو به شرط رعايت شرايط مورد نظر بخارى و مسلم صحيح شمرده اند، نام وى به چشم مى خورد.1


1 . المستدرك على الصحيحين و تلخيص المستدرك: 1 / 13، 507، 3 / 138 و 151 و 211.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1869