4. ابوالحسن علی بن محمد

4 . ابوالحسن على بن محمّد
ديدگاه علماى اهل سنّت درباره ابوالحسن على بن محمّد، متوفاى 330 چنين است:
خطيب بغدادى شرح حال او را اين گونه نگاشته است:
دارقطنى و ديگر بزرگان دوره هاى بعد، از او روايت كرده اند و ابوالحسين بن متيّم از او براى ما روايت نقل كرده است. وى فردى مورد اعتماد، امانت دار، حافظ و عارف بود.
عبيدالله بن ابوالفتح از طلحه بن محمّد بن جعفر براى من نقل كرد و گفت: ابوالحسن على بن محمّد بن عبيد كه حافظ و مورد اعتماد بود، يك مركز علمى داشت و در شوّال سال 330 هجرى از دنيا رفت.1


1 . تاريخ بغداد: 12 / 73 ـ 74.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1868