3. مرزبانی

3 . مرزبانى
علما پيرامون مرزبانى، متوفاى 384 هجرى چنين اظهار نظر كرده اند:
خطيب بغدادى مى گويد: او را دروغ گو نمى دانيم و بيشتر بر مذهب و تدليس او در مسأله اجازه1 خرده مى گرفتند.2
عتيقى مى گويد: مرزبانى معتزلى و مورد اعتماد بود.3


1 . اجازه بدين معناست كه استاد، اجازه نقل از كتاب يا نقل روايت، براى شاگرد صادر كند.
2 . تاريخ بغداد: 3 / 135.
3 . سير أعلام النبلاء: 16 / 448.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1867