حدیث نزول سوره و نمونه هایی از سندهای معتبر

حديث نزول سوره و نمونه هايى از سندهاى معتبر
برخى از سندهاى حديث در سايه سخنان علماى جرح و تعديل كه نزد اهل سنّت مورد اعتمادند، معتبر و صحيح است. اينك به چند نمونه اشاره مى نماييم:
اين حديث در تفسير حبرى نقل شده، همان كسى كه حافظ حسكانى اين حديث را از طريق او روايت كرده است، متن حديث بدين شرح است:
ابومحمّد حسن بن على بن محمّد جوهرى ـ با قرائت حديث از روى كتابش در بغداد ـ از ابوعبيدالله محمّد بن عمران بن موسى بن عبيد مرزبانى ـ با قرائت آن براى او در شعبان سال 311 ـ از ابوالحسن على بن محمّد بن عبيدالله حافظ ـ با قرائت آن براى او در قطيعه جعفر1 ـ براى ما روايت كرد و گفت: حسين بن حكم حبرى، از حسن بن حسين، از حِبّان بن على، از كلبى، از ابوصالح، از ابن عبّاس براى ما روايت كرد... .2


1 . قطيعه جعفر يكى از محلّه هاى بغداد بود كه على بن محمّد بن عبيد در آن جا سكونت داشت.
2 . تفسير الحبرى: 326، شواهد التنزيل: 2 / 406.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1864