5. حدیث نزول سوره دهر و گرامیداشت حضرت زهرا علیها السلام

5 . حديث نزول سوره دهر و گراميداشت حضرت زهرا عليها السلام
برخى گفته اند: خداوند تبارك و تعالى در اين سوره تمامى نعمت ها و لذّت هاى بهشتى را بيان كرده به جز حورى بهشتى كه تنها دليل آن، غيرت و احترام نسبت به حضرت زهرا عليها السلام است.1


1 . تذكرة الخواص من الأمة: 316، روح المعانى: 29 / 157.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1863