4. حدیث نزول سوره دهر و فرشتگان الهی

4 . حديث نزول سوره دهر و فرشتگان الهى
تعداد زيادى از علما ذكر كرده اند كه سائلان (مسكين، يتيم و اسير) فرشتگانى از جانب خداوند بودند و خداوند به وسيله آنان مى خواست كه اهل بيت عليهم السلام را امتحان كند.1
به همين دليل و دليل پيش از آن، شبهه برخى دشمنان اهل بيت عليهم السلام كه گرسنه كردن نفس تا اين حد جايز نيست، رد مى شود كه در ادامه آن را بيان خواهيم كرد.


1 . تفسير نيشابورى چاپ شده در حاشيه تفسير طبرى: 29 / 112، كفاية الطالب: 348 به نقل از حافظ ابوعمرو بن صلاح و ديگران.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1862