چند نکته مفید

چند نكته مفيد
اينك به ذكر چند مطلب مفيد در بحث از حديث نزول سوره دهر مى پردازيم:

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1858