4. نسفی

4 . نسفى
فراتر اين كه برخى علماى اهل سنّت، هم چون نسفى، سخنى غير از اين را ذكر نكرده اند. وى پس از نقل آيات حتى آيات سوره دهر مى گويد:
(وَلَقّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَريرًا);1 نيز درباره على، فاطمه عليهما السلام و خدمتكارشان فضّه نازل شده است. هنگامى كه حسن و حسين عليهما السلام بيمار شدند، آن ها سه روز روزه نذر كردند، على عليه السلام از فردى يهودى سه صاع جو قرض كرد، فاطمه عليها السلام روزى يك صاع از آن را آرد مى كرد و نان مى پخت، اما در هر سه شب مسكين، يتيم و اسيرى را بر خود ترجيح مى دادند و هنگام افطار فقط آب مى نوشيدند.2


1 . سوره انسان: آيه 11 و 12.
2 . تفسير النسفى در حاشيه تفسير الخازن: 4 / 348.

نزول سوره «هل أتی» در شأن اهل بیت مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=37&mid=182&pgid=1856